ชมวีดีโอจากบ้านมังกรทอง

?

?

video นกบินเข้าบ้าน ตอนเย็น ที่บ้านพัทลุง
video นกบินเข้าบ้าน ตอนเย็น ที่บ้านพัทลุง ตอนที่ 2

?

?

?

ขอบคุณวีดีโอจากประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านล่างนี้ครับ


นกบินเข้าบ้าน / The birds fly home.
การเก็บรังนก / Bird's nest collection.
การให้อาหารนก / The feeding birds.